Special Arts

Stichting Special Arts Nederland houdt zich bezig met kunst en handicap. De stichting stimuleert de kunst- en cultuurdeelname door mensen met een handicap en ondersteunt kunstenaars met een handicap bij het ontwikkelen van hun talenten. Tevens brengt de stichting de kunstproducten van deze mensen over het voetlicht. Het gaat daarbij om alle kunstdisciplines: beeldend, theater, muziek, dans en poëzie en om mensen met alle handicaps: fysiek, psychisch, verstandelijk en chronisch ziek.

Om de doelen te bereiken werkt Special Arts vanuit het Kenniscentrum Kunst en Handicap. Van daaruit worden onderzoek, projecten en symposia uitgevoerd, o.a. met het hoger onderwijs en organisaties in de zorg en de kunst. In dat kader geeft Special Arts ook het kunstmagazine pArt uit, waarin good practices en interessante ontwikkelingen met betrekking tot kunst en handicap centraal staan.
Daarnaast beheert Special Arts een landelijke kunstuitleen annex galerie, waar circa 3.000 kunstwerken van circa 700 kunstenaars met een handicap zijn opgenomen. Veel bedrijven huren deze kunst en geven zo hun werk- en ontvangstruimtes een vrolijk accent. Tevens geven ze vorm aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Special Arts is een goede doelenstichting (ANBI-verklaring), waar naast drie betaalde medewerkers 40 vrijwilligers werken. De stichting is voor een deel afhankelijk van de steun van fondsen, sponsors en van donateurs.

Bestuur
Mevrouw Diana Monissen, voorzitter
De heer Henny Jacobse, vice-voorzitter en waarnemend secretaris
De heer Arnout Wijs, penningmeester
Mevrouw Loes van Amsterdam
De heer Henk Wedman

Comité van Aanbeveling
Mevrouw Claudia de Breij, cabaretière en televisiepersoonlijkheid
Mevrouw Jet Bussemaker, lid van het CVB van de Universiteit Amsterdam en voormalig staatssecretaris van VWS
De heer Ivo Niehe, televisieproducent en presentator
De heer Jaap van Zweden, dirigent en musicus

Ambassadeurs
Jan Vayne, pianist
Art-Jan de Vries, cabaretier en presentator

Special Arts
Zonnehof 4a
3811 NC Amersfoort
033 4328033
info@specialarts.nl
www.specialarts.nl
www.kunstuitleenspecialarts.nl


- Terug naar de openingspagina